Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Hoạt động thương mại ở địa phương > Hàng mục cung cầu

Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần kẽm in-đi Hoa Liên Vân Nam cung cấp tinh quạng và sản phẩm tinh in-đi

nguồn:  ngày tháng:

  Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần kẽm in-đi Hoa Liên Vân Nam cung cấp tài nguyên khoáng sản đa rạng và phong phú,công ty có quyền khai thác quạng diện tích đạt 2.8 ki-lô-mét vuông, chủ yếu khai thác Kẽm ,Thiếc,In-đi,cũng có hầm mỏ cộng sinh đa kim loại như Đồng, Bạc, Ca-đi-mi v.v.. Số lượng dự trữ kim loại hiếm quý In-đi là lớn nhất trong cả nước, kim loại Thiếc chiếm thứ ba trong cả nước và kim loại Kẽm là thứ ba của tỉng Vân Nam,tổng giá trị tiềm năng khai thác tài nguyên có thể đạt hơn 40 tỷ NDT.

[bảng kê nội dung có liên quan]

    Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
    Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh