Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Hoạt động thương mại ở địa phương > Hàng mục cung cầu

Công ty hữu hạn cổ phần cầu đường tỉnh Vân Nam nhận thầu công trình xây dựng đối ngoại

nguồn:  ngày tháng:

  Công ty hữu hạn cổ phần cầu đường tỉnh Vân Nam có vốn đăng ký 350 triệu đồng NDT,là xí nghiệp cổ phần điều hành (khống chế) duy nhất trong hệ thống giao thông tỉnh Vân Nam. Có giấy phép để làm kinh doanh đối ngoại,có tư chất cấp 1 để nhận thầu công trình thi công con đường và các hạng mục chuyên môn cầu đường,đường hầm,có tư chất cấp 2 để nhận thầu chuyên nghiệp công trình đường xá ở sân bay và công trình công cộng xây dựng đô thị,là xí nghiệp thi công quan trọng trong hệ thống giao thông tỉnh Vân Nam,cũng là xí nghiệp thực hiện chế độ cổ phần đầu tiên hoạt động theo đúng quy định và đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu. Có các loại thiết bị toàn bộ thi công chuyên môn và kiểm nghiệm về các mặt cầu đường,đường hầm,mặt đường,nền đường do nàh máy nổi tiếng trong và ngoài nước sản xuất,tất cả có hơn 1000 chiếc,tổng suất hơn 100 nhìn ki-lô-vát/giờ, năng lượng sản xuất có thể hoàn thành giá trị sản lượng đạt trên 2 tỷ đồng NDT.

  Phạm vi kinh doanh chủ yếu gồm:xây dựng công trình về các mặt con đường ,cầu cống,đường hầm ,thủy lợi,thị chính,nhà cửa và cùng với đo và vẽ công trình,nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu mới,sự nghiên cứu và khai thác hệ thống kiểm soát đường,đầu tư vào các nghành công trình sinh vật,nhà đất(địa ốc),điện lực,du lịch,bảo vệ môi trường,thông tin,nhận thầu công trình xây đường ở nước ngoài và công trình gọi thầu quốc tế trong nước cùng với cung cấp các loại thiết bị ,vật liệu xuất khẩu như cầu của công trình ở nước ngoài nói trên,phái nhân viên lao động ra nước ngoại để đi làm thi công trình ở nước ngoại theo nhu cầu noi trên.

  

[bảng kê nội dung có liên quan]

    Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
    Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh