Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Hoạt động thương mại ở địa phương > Hàng mục cung cầu

Công ty hữu hạn tập toàn hóa chất than đá tỉnh Vân Nam cung cấp các loại sản phẩm than sạch và các thứ sản phẩm đa nguyên hóa

nguồn:  ngày tháng:

  Công ty hữu hạn tập đoàn hóa chất than đá tỉnh Vân Nam(dưới đây gọi tắt là tập đoàn hóa chất than Vân Nam) trực thuộc tỉnh ủy ,là tập đoàn xí nghiệp có quy mô lớn thành lập vào tháng 8 năm 2005 trong khi thi hành chiến lược lớn của đảng ủy chính quyền tỉnh Vân Nam đối với xí nghiệp lớn ,tập đoàn lớn. có hơn 10 xí nghiệp và đơn vị như công ty hữu hạn tập đoàn Vân Duy của Việt Nam,công ty hữu hạn cổ phần than đá và điện lực Đông Nguyên Việt Nam,công ty hữu hạn khai thác về việc phân giải nguồn năng lượng sạch trực thuộc tập đoàn hóa chất than đá Việt Nam,có một công ty cổ phần là công ty hũu hạn cổ phần Vân Duy của Việt Nam,đơn vị trực thuộc ở khắp mọi nơi ,chủ yếu là:TP Côn Minh,Khúc Tịnh,Hồng Hà,Chiêu Thông của tỉnh Vân Nam v.v. .công nhân viên chức hiện có hơn 50 nhìn người,số tổng vốn tài sản có 32,7 tỷ NDT,hiện nay cung cấp 30 loại sản phẩm chủ yếu như:than đá,than cốc,U rê,Amôniác tổng hợp,Formaldehyde,Amoni nitrat,Ancali,Aluminium điện phân,xi-măng,cácbua can xi v.v.

[bảng kê nội dung có liên quan]

    Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
    Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh