Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Hoạt động thương mại ở địa phương > Hàng mục cung cầu

Công ty tập đoàn Nam Lân tỉnh Vân Nam cung cấp các loại sản phẩm hóa chất Apatít

nguồn:  ngày tháng:

  Tập đoàn Nam Lân tỉnh Vân Nam là một công nghiệp nòng cốt, sản phẩm chủ yếu gồm năng lượng,hóa chất Apatít,hóa chất do-bazơ,hóa chất tinh tế và chế biến tinh vi các sản phẩm Apatít,đồng thời cũng là một công ty tập đoàn công nghiệp hóa chất tổng hợp,kết hợp với việc nghiên cúu,sản xuất ,kinh doanh,thương mại xuất nhập khẩu v.v.

  Hiện có 23 công ty con trực thuộc và các xí nghiệp có vốn do Trung Quốc và nước ngoại đầu tư(xí nghiệp liên doanh),hơn 3000 công nhân viên chức,từ năm 1997 trở lại đây,cứ giữ vững vị trí thứ nhất về xuất khẩu phốt pho vàng và phốt pho đỏ,và cũng từ năm 2004 trở lại đây đã trở thành thương gia lớn thứ hai về việc xuất khẩu Áit photphoríc,trong 10 năm nay,công ty đang đứng đầu bởi nộp thuế trong các xí nghiệp tư nhân của tỉnh Vân Nam . chúng ta chăm chú vào sự nghiệp hóa chất bảo vệ môi trường,sản phẩm chủyếu gồm:phốt pho vàng,phốt pho đỏ,Áit photphóic,Áit dohyd ric,do trạnh thái nước v.v.

  

[bảng kê nội dung có liên quan]

    Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
    Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh