Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Hoạt động thương mại ở địa phương > Hàng mục cung cầu

Công ty hũu hạn tập đoàn Vân Mạnh tỉnh Vân Nam cung cấp các loại sản phẩm mang thương hiệu “Vân Mạnh” và đầu tư ,tiêu thụ sản phẩm đa nguyên hóa(tái sinh)

nguồn:  ngày tháng:

  Công ty hũu hạn tập đoàn Vân Mạnh tỉnh Vân Nam có vốn đăng ký 66,8 triệu đồng NDT với thương hiệu được đăng ký tên là “Vân Mạnh”,công ty chủ yếu kinh doanh các sản phẩm gồm:theps hợp kim Man-gan,vật liệu kim loại,sản phẩm quạng,vật liệu công trình xây dựng,kim loại màu,mua bán thiết bị cơ giới khai thác khoáng sản,thủy lợi,đầu tư khai thác tài nguyên thủy điện,xây trạm thủy điện,đầu tư khai thác tài nguyên Cao-su tự nghiên,kinh tế thương mại xuất nhập khẩu v.v.

[bảng kê nội dung có liên quan]

    Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
    Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh