Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Hoạt động thương mại ở địa phương > Cơ hội thương mại

Điện lực trở thành điểm sáng tăng trưởng mới của thương mại Vân Nam và ASEAN

nguồn:  ngày tháng:

  Công ty mạng lưới điện tỉnh Vân Nam tích cực thực hiện chiến lược “bước ra ngoài”,không ngừng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ngành điện lực với các nước ASEAN,điện lực từng bước trở thành điểm sáng tăng trưởng mới của thương mại Vân Nam và ASEAN.

  Hiện nay, Công ty mạng lưới điện tỉnh Vân Nam đã xình thành lề lối chuyển điện sang Việt Nam gồm 2 cấp điện áp,4 đường qua lại cộng 6 đường dây chuyển sang Việt Nam.Năng lực cấp điện lớn nhất gần 800 nhìn Kwh. Từ tháng 9-2004 đến cuối tháng 11-2009,cung cấp điện lũy kế sang Việt Nam đạt 10,534 tỷ Kwh,tạo ngoại hối gần 500 triệu đô-la-mỹ. tuy nhiên,hiện nay tổng lượng cấp chuyển điện sang Việt Nam chưa hình thành quy mô,nhưng cùng với sự nhu cầu điện lực ngày càng cao của Việt Nam,hợp tác điện lực Trung Việt sẽ có triển vọng tốt đẹp.trong mấy năm tương lai ,xu thế “điện Vân đưa Việt”sẽ tăng trưởng khá nhanh.

  Ngoài ra,trong mấy năm gần đây,sự hợp tác điện lực giữa tỉnh Vân Nam và Lào cũng được phát triển nhanh chóng. Từ năm 2000 trở lại đây,công ty mạng lưới điện Vân Nam đã lần lượt thực hiện cấp điện sang khu vực bắc bộ Lào qua đường dây chuyển điện10 ki-lô-vôn và 35 ki-lô-vôn .Năm 2009,công ty mạng lưới điện Vân Namvà công ty điện lực quốc gia Lào đã ký kết”thỏa thuận thu mua điện về dự án cung cấp điện liên mạng lưới từ Vân Nam sang khu vực bắc bộ Lào 115kv ”.mạng lưới điện Vân Nam đã thực hiện liên kết nhau với mạng lưới điện Lào bằng một đường dây tải điện 115kv.công ty mỗi bên phụ trách góp vốn xây dựng cho đoạn đường dây điện ở nước mình .kết hợp triển khai dự án liên mạng lưới điện ,công ty mạng lưới điện tỉnh Vân Nam còn tiếp nhận dự án liên mạng lưới điện này thuộc công trình chuyển điện biến thế ở đoạn khu vực Lào,đây cũng là công ty mạng lưới điện Vân Nam kể từ khi thực thi chiến lược “bước ra ngoài” mà lần đầu tiên tiếp nhận một dự án nhận thầu chung của công trình nước ngoài.

  Cùng với sự sản xuất năng lượng điện của ngành điện lực Vân Nam và thị phận không ngừng mở rộng,chuyển cấp điện sang các nước ASEAN khác (ngoài nước Lào và Việt Nam)đang từng bước trở thành hiện thực,tiến triển xây dựng “đường giao thông lớn”về năng lượng của các nước AS EAN và tỉnh Vân Nam sẽ tiến thêm mộ bước hơn nữa, ngày càng hợp tác đi sâu vào lĩnh vực điện lực.

  

[bảng kê nội dung có liên quan]

    Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
    Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh