Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Nguồn hàng hóa ở địa phương > Xây dựng đường thông suất quốc tế

Thông xe thử nghiệm cầu song Hồng Trung - Việt

nguồn:  ngày tháng:

  

  Cầu song Hồng Hà khẩu – Lào Cai là một trong những dụ án hợp tác trọng điểm giửa Trung Quốc và Việt Nam nhằm thực hiện chiến lược hai hành lang một vành đai. Dự án này được khởi công từ Tháng 6 năm 2006, thời gian xây dựng 3 năm, cẩu dài 295 mét, do hai bên Trung - Việt hợp tác xây dựng, vốn đầu tư xây dựng 64,4 triệu nhân dân tệ, trong đó, phía Trung Quốc góp vốn 43,27 triệu nhân dân tệ.

[bảng kê nội dung có liên quan]

    Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
    Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh