Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Nguồn hàng hóa ở địa phương > Xây dựng đường thông suất quốc tế

Để xây dựng sân bay mới tại Côn Minh cho Đông Nam Á, Nam Á, một đường phố chính của hàng không quốc tế

nguồn:  ngày tháng:

Để xây dựng sân bay mới tại Côn Minh cho Đông Nam Á, Nam Á, một đường phố chính của hàng không quốc tế

[bảng kê nội dung có liên quan]

Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh