Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Nguồn hàng hóa ở địa phương > Xây dựng đường thông suất quốc tế

Đông Nam Á để xây dựng sân bay mới ở Hành lang Côn Minh không Quốc tế

nguồn:  ngày tháng:

Đông Nam Á để xây dựng sân bay mới ở Hành lang Côn Minh không Quốc tế

[bảng kê nội dung có liên quan]

Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh