Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Tin trong nước > Tình hình triển lãm

Hội chợ triển lãm hang hoá xuất nhập khẩu ASEAN (Băng Cốc) - Trung Quốc năm 2010

nguồn:  ngày tháng:

  Ngày 22-25 tháng 7 năm 2010, Hội nghị triển lãm hang hoá xuất nhập khẩu ASEAN (Băng Cốc) - Trung Quốc năm 2010 sẽ tổ chức tại trung tâm hội trợ triển lãm Mong-tháp-thác-ni Băng Cốc, đơn vị tổ chức hội chợ lần này là Hiệp hội doanh nghiệp hợp tác kinh tế thương mại đối ngoại Trung Quốc, đơn vị phối hợp tổ chức là Thương hội mậu dịch quốc tế Thái Lan, tổ chức hội chợ lần này nhằm thực hiện những công việc về tiền vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như việc hỗ trợ ưu tiên tiền vốn khai thác thị trường quốc tế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời giúp đỡ các doanh nghiệp mở rộng hoạt động thương mại ở Thái Lan, bao gồm cung cấp dịch vụ như tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và kỹ thuật tiên tiến cho các doanh nghiệp.

[bảng kê nội dung có liên quan]

Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh