Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Tin trong nước > Tình hình triển lãm

Hội chợ triển lãm thiết bị và kỹ thuật cấp thoát nước, xử lý nước và van bơm

nguồn:  ngày tháng:

  Ngày 28-30 tháng 10 năm 2010, Hội chợ triển lãm thiết bị và kỹ thuật cấp thoát nước, xử lý nước và van bơm sẽ tổ chức tại trung tâm triển lãm quốc tế Côn Minh.

  Đơn vị tổ chức: Hiệp hội kiến trúc tỉnh Vân Nam, Hiệp hội công trình đô thị tỉnh Vân nam, Ban thoát nước và xử lý nước bẩn đô thị tỉnh Vân Nam, Ban ống dẫn tỉnh Vân Nam và Ban thi công đo thị tỉnh Vân Nam.

  Đơn vị thực hiện: công ty chong chóng đo chiều gió Côn Minh.

  Phạm vi triển lãm: thiết bị và kỹ thuật cấp thoát nước, xử lý nước thải công nghiệp và nước bẩn đô thị, kỹ thuật thiết bị trạm cấp thuỷ, làm sạch nước, đuờng ống dẫn nước, thiết bị tiết kiệm nước, tưới nước nông nghiệp, phun tươi nứoc vườn v.v

  

[bảng kê nội dung có liên quan]

    Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
    Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh