Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Tin trong nước > Tình hình triển lãm

Hội chợ giao lưu hàng hoá xuất nhập khẩu Côn Minh Trung Quốc lần thứ 18 và hội chợ triển lãm hàng hoá các nước Nam Á lần thứ 3

nguồn:  ngày tháng:

  

  9 giờ sáng ngày 6 tháng 6 năm 2010, Hội chợ giao lưu hàng hoá xuất nhập khẩu Côn Minh Trung Quốc lần thứ 18 và hội chợ triển lãm hàng hoá các nước Nam Á lần thứ 3 đã khai mạc trọng thể tại Côn Minh. Hội chợ giao lưu hàng hoá Côn Minh và hội chợ triển lãm hàng hoá các nước Nam Á lần này có đặt 2452 điểm triển lãm, nhiều hơn lần trước 118 điểm. Trong đó, Hội chợ giao lưu hàng hoá xuất nhập khẩu Côn Minh đặt 2092 điểm triển lãm tiêu chuẩn, hội chợ triển lãm hàng hoá các nước Nam Á đặt 360 điểm triển tiêu chuẩn. Hội chợ giao lưu hàng hoá Côn Minh lần này có đặt 4 nhà chuyên ngành, 3 nhà chuyên đề và 2 khu trừng bày. các nhà chuyên ngành hàng hoá gồm nhà cơ điện, nhà tài nguyên sinh vật, nhà hoá chất và khoáng sản, nhà dệt và công nghiệp nhẹ; Các nhà chuyên đề gồm có nhà triển lãm nước ngoài và nhà xúc tiến đầu tư; 2 khu triển lãm là khu triển lãm với chủ đề xây dựng tháp cầu và khu triển lãm các doanh nghiệp vốn nước ngoài.

  Các quý khách đến từ 30 nước và khu vực cũng như 21 tỉnh (khu tự trị, châu tự trị) trong nước, các vị lãnh đạo của Tỉnh uỷ tỉnh Vân Nam, Uỷ ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vân Nam, Hội nghị hiệp thương chính trị tỉnh Vân Nam và các đại biểu của các cơ quan hữu quan khác đã tham dự lễ khai mạc.

  

[bảng kê nội dung có liên quan]

Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh