Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Tin trong nước > Tình hình triển lãm

Hội chợ nấm ăn thiên niên Vân Nam Trung Quốc lần thứ 6 sẽ tổ chức tại huyện Di Môn vào ngày 20 tháng 7 năm 2010

nguồn:  ngày tháng:

  Ngày 20-26 tháng 7 năm 2010, Hội chợ nấm ăn thiên niên Vân Nam Trung Quốc lần thứ 6 sẽ tổ chức tại huyện Di Môn nhằm phát triển thị trường nấm ăn thiên niên, kích thích nhu cầu nội bộ, phát triển kinh tế khu vực huyện, tăng thu nhập nông dân và đẩy mạnh xây dựng nền văn minh sinh thái.

  Hội chợ lần này do sở thương mại tỉnh Vân Nam và UBND tỉnh Ngọc Khê phối hợp tổ chức theo hình thức Uỷ ban nhân dân thành phố Ngọc Khê tổ chức, các cơ quan phối hợp giúp đỡ, thực hiện theo quy luật thị trường.

  

Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh