Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Tin trong nước > Tình hình triển lãm

Báo chiều Xuân Thành xin chúc mừng, “thứ sáu vào Diễn đàn ASEAN” sẽ được mở ra ở Côn Minh

nguồn:  ngày tháng:

Ngày 1 tháng 1 năm nay, Trung Quốc-ASEAN về thương mại tự do khu vực, khuôn mặt của người tiêu dùng lớn nhất thế giới và bao che cho sự hội nhập kinh tế của các thị trường lớn, doanh nghiệp Trung Quốc để nhập ASEAN, làm thế nào để nắm bắt cơ hội, đáp ứng những thách thức? Ngày 26  tháng 10 đã tổ chức tại Côn Minh, với chủ đề "Trung Quốc-ASEAN về thương mại tự do khu vực về tình hình sau khi hoàn thành hợp tác kinh tế thương mại và chiến lược" và "cái thứ sáu vào Diễn đàn ASEAN", bằng cách lắng nghe những người tham gia và chuyên gia nước ngoài và các chính trị gia của bài diễn văn và trao đổi những người tham gia đối mặt các doanh nhân trong và ngoài nước, nhiều doanh nghiệp sẽ tìm thấy câu trả lời, để đáp ứng.

 

Theo hợp tác kinh tế và thương mại tỉnh ở Nam Á Hiệp hội các nước Đông Nam Á liên quan đến các bên ", người thứ sáu vào các diễn đàn ASEAN," hơn 300 khách mời vinh dự. Tại diễn đàn, tất cả các bên sẽ được hoàn thành trong cùng một hậu Khu vực Thương mại Tự do ASEAN, phải đối mặt với những cơ hội, thách thức, pháp luật chính sách môi trướng để thảo luận, trình bày những hiểu biết của họ. các doanh nhân Trung Quốc và nước ngoài cũng sẽ được ký kết trong cuộc họp

 

 

Thỏa thuận hợp tác trao đổi thảo luận. Tham gia một diễn đàn doanh nghiệp Vân Nam đều tin rằng rất nhiều nhà chính trị và quan chức cao, các chuyên gia và học giả đã tụ tập tại Côn Minh, sẽ mang lại rất nhiều công ty thông tin kinh doanh, doanh nghiệp Vân Nam có thể được mô tả như là sự gần gũi và dễ dàng hơn, cơ hội như vậy là quá hiếm.

 

 

Điều này được hiểu, "thứ sáu vào các diễn đàn ASEAN," được hỗ trợ bởi một đội hình mạnh, với Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc cho hữu nghị với nước ngoài, Trung Quốc-ASEAN Hiệp hội. Viện nghiên cứu Trung Quốc gia nhập WTO , nhân dân Chính phủ tỉnh Vân Nam, nhân dân Chính phủ Côn Minh. Diễn đàn được tổ chức bởi hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc của thành phố Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông, WTO và Trung Quốc-ASEAN về thương mại tự do khu vực quy phạm pháp luật, thương mại, nghiên cứu (Thâm Quyến), HộiLuật Xã hội Trung Quốc ,Tổ chức nghiên cứu Thương mại Thế giới của tỉnh Vân Nam, Hiệp hội các nước Đông Nam Á Nam Á hợp tác về kinh tế và thương mại, Phòng Thương mại thành phố Thâm Quyến ,  tờ báo kinh doanh sâu sắc nhà nước, được tổ chức bởi các tỉnh Vân Nam, Hiệp hội các nước Đông Nam Á Nam Á hợp tác kinh tế thương mại của Vân Nam, Hiệp hội doanh nghiệp, Liên đoàn Công nghiệp Kinh tế ở tỉnh Vân Nam,, Hiệp hội các doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh Vân Nam, Thâm Quyến,  Hiệp hội các nhà thầu Triều Châu.

 

 

Theo báo cáo, cái diễn đàn "bước vào ASEAN"tổ chức liên hợp do hội nghiên cứu pháp luật thương mại của Trung Quốc-ASEAN và WTO  (Thâm Quyến) từ khi thành lập vào năm 2005, đã được tổ chức thành công năm lần, đã trở thành một ảnh hưởng rộng rãi , thu hút và nền tảng trao đổi bức xạ.

 

 

Hiệp hội hợp tác kinh tế thương mại ở các nước Đông Nam Á Nam Á và tỉnh Vân Nam thay mặt cho các đơn vị tổ chức và đơn vị chủ trì gửi đến lòng chân thành mời các doanh nghiệp trong và ngoài nước,thành phố Côn Minh-Xuân Thành mong muốn các bạn đến thăm.

 

[bảng kê nội dung có liên quan]

Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh