Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Tin trong nước > Tình hình triển lãm

2011 Kunming International Cultural Tourism Festival The integration of national charm and international culture

nguồn:  ngày tháng:

  

  2011 Kunming International Cultural Tourism Festival . The integration of national charm and international culture

[bảng kê nội dung có liên quan]

    Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
    Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh