Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Tin trong nước > Tình hình triển lãm

Các dự án Giới thiệu 8 Tây Nam Để Asean đầu tư nước ngoài Trung Quốc và Diễn đàn doanh nhân Trung Quốc Châu Á-Thái Bình Dương

nguồn:  ngày tháng:

  

  The 8th Introduction Projects Southwest To Asean Overseas Chinese Investors And The Asia-Pacific Chinese Entrepreneurs Forum

Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh