Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Tin trong nước > Vân Nam Trung Quốc

Dân số và các dân tộc thiểu số

nguồn:  ngày tháng:

  

  Năm 2008, tổng dân số cả tỉnh là 45,430,000 triệu người, trong đó dân số thị trấn là 14,870,000 triệu người, Vân Nam là một trong những tỉnh với nhiều nhất dân tộc thiểu số của Trung Quốc, xếp thứ hai trong cả nước. Trong những dân tộc thiểu số, dân số trên 5000 thì có 25 dân tộc, trong đó có 15 dân tộc là chỉ Vân Nam mới có, dân số của các dân tộc thiểu số chiếm 1/3 của tổng dân số trong cả tỉnh.

[bảng kê nội dung có liên quan]

    Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
    Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh