Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Tin trong nước > Vân Nam Trung Quốc

Sự phát triển xã hội

nguồn:  ngày tháng:

  

  Bên cạnh với sự tăng trưởng nhanh chóng kinh tế, tiêu chuẩn chất lượng cuộc sống văn hoá của các dân tộc nhân dân Vân Nam cũng được nâng cao rất nhiều. Năm 2008, thu nhập bình quân đầu người của cư dân thị trấn là 13,250 tệ, thu nhập tịnh bình quân đầu người của nông dân là 3103 tệ. Kim ngạch thặng dư tiền gửi nhân dân tệ của cơ cấu tài chính đạt tới 84,1894 tỷ tệ. Cuối năm 2008 dân số tuyệt đối nghèo khó ở nông thôn là 5,550,000 triệu người, giảm tịnh 420,000 người so với năm ngoái. Có 2,937,200 triệu người tham gia bảo hiểm dưỡng lão cơ bản thị trấn, có 1,956,000 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp thị trấn, có 32,220,000 triệu người tham gia y tế hợp tác nông thôn kiểu mới, có 870,000 người được hưởng bảo đảm cuộc sống thấp nhất thị trấn, có 3,070,000 triệu người được hưởng bảo đảm cuộc sống thấp nhất nông thôn.

[bảng kê nội dung có liên quan]

    Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
    Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh