Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Tin trong nước > Vân Nam Trung Quốc

Giáo dục và khoa học kỹ thuật

nguồn:  ngày tháng:

  

  Tỉnh Vân Nam lấy giáo dục làm địa vị chiến lược được ưu tiên phát triển, hiện nay có 51 các loại trường đại học-cao đẳng, trung học, tiểu học gần với 40,000, có 7,866,800 triệu học sinh nội trợ ở các tiểu hoc, trung hoc, dại học, tỷ lệ nhập học của các thiếu nhi tuổi học là 99,8%. Số học sinh được hưởng miễn học phí, miễn phí sách giáo khoa đạt tới 6,380,000 triệu người. Trong các trường đại học- cao đẳng có khoảng 6000 lưu học sinh, đến từ hơn 50 quốc gia, trong đó tỷ lệ lưu học sinh đến từ các nước ASEAN như Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Mianma và Lào…đạt tới 66%. Có ba trường đại học-cao đẳng cùng xây dựng học viện Khổng Tử với các trường đại học-cao đẳng như Bengal, Sri-lanka và Thái Lan, tích cực quảng bá việc giáo dục tiếng Hán.

  Cả tỉnh có hơn 170 các loại cơ cấu khoa học nghiên cứu, có một lớp nhân viên khoa học nghiên cứu vói trình độ khá cao. Tỉnh đã xây dựng được một khu khai thác kinh tế cao-mới cấp nhà nước, ba khu khai thác kỹ thuật cao-mới cấp tỉnh. Cả năm 2008, tỉnh đã giành được 211 hàng mục về thành quả khoa học-kỹ thuật cấp tỉnh. Giành được 19,930 điều được trao quyền bản quyền sáng chế. Kỹ kết 891 hợp đồng kỹ thuật, kim ngạch thành hợp đồng đạt tới 516,000,000 triệu tệ.

  Nhiệt liệt chúc mừng sự thành lập Hội liên hợp phát triển kinh tế-thương mại Đông Nam Á-Nam Á ở tỉnh Vân Nam.

  

[bảng kê nội dung có liên quan]

    Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
    Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh