Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Tin trong nước > Vân Nam Trung Quốc

Tình hình kinh tế đối ngoại năm 2009 của tỉnh Vân Nam

nguồn:  ngày tháng:

  Năm 2009 tổng giá trị xuất nhập khẩu của tỉnh Vân Nam đạt 8,019 tỷ đola, giảm 16,5% so với năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu đạt 4,514 tỷ đola, giảm 9,7% so với năm trược; giá trị nhập khẩu 3,505 tỷ đola, giảm 23,8% . Năm 2009, giá trị xuất nhập khẩu từ EU đạt 1,126 tỷ đôla, giảm 1,5%; giá trị xuất nhập khẩu từ ASEAN đạt 3,151 tỷ đola, tăng 13,8%; giá trị xuất nhập khẩu từ Nam Á đạt 541 triệu đola, giảm 40,1%. Cả năm đã phê duyệt 190 dự án vốn đầu tư nước ngoài, giảm 16,7% so với năm trước; vốn đầu tư nước ngoài đã ký thoả thuận đạt 1, 682 tỷ đola, giảm 0,2%, vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp đã thực hiện đạt 910 triệu đla, tăng 17,2% so với năm trước.
Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh