Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Tin trong nước > Vân Nam Trung Quốc

Tình hình kinh tế mậu dịch đối ngoại năm 2009 của Trung Quốc

nguồn:  ngày tháng:

  Năm 2009, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc đạt 2207,2 tỷ đola, giảm 13,9% so với năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu đạt 1201,7 tỷ đola, giảm 16,0%; giá trị nhập khẩu 1005,6 tỷ đola, giảm 11,2% . Xuất siêu 196,1 tỷ đola, giảm 102,0 tỷ so với năm trước. Cả năm 2009, Trung Quốc đã phê duyệt mới 23435 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (phi lĩnh vực tài chính), giảm 14,8% so với trước. Thực hiện vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 90 tỷ đôla, giảm 2,6%. Trong đó, ngành xây dựng chiếm 52,0%; bất động sản chiếm 18,7%; dịch vụ thuê bao và thương mại 6,8%; bán sỉ và bán lẻ 6,0%; ngành giao thông vận tải, kho tàng và bưu chính chiếm 2,8%. Năm 2009, Trung Quốc đã thực hiện đầu tư trực tiếp đối ngoại 43,3 tỷ đola (phi lĩnh vực tài chính), tăng 6,5% so với năm trước; tổng doanh thu nhận thầu dự án nước ngoài đạt 77,7 tỷ đola, tăng 37,3%; tổng doanh thu hợp tác giao lưu người lao động 8,9 tỷ đôla, tăng 10,6% so với năm trước.
Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh