Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Tin trong nước > Vân Nam Trung Quốc > xây dựng đường lưu thông lớn

Tỉnh Vân Nam sẽ đầu tư 220.000.000 năm nay, nâng cấp các cảng và thúc đẩy phát triển kinh tế

nguồn:  ngày tháng:

Tỉnh Vân Nam sẽ đầu tư 220.000.000 năm nay, nâng cấp các cảng và thúc đẩy phát triển kinh tế

Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh