Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Tin trong nước > Thông tin mới nhất

ECTPA đoàn kinh doanh đã tổ chức cuộc họp với ICEC

nguồn:  ngày tháng:

  

  11 tháng tư năm 2012, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Niu Shaoyao và điều hành Chủ tịch Wang Yiming, Phó Chủ tịch Wang Guoliang và Phái đoàn kinh doanh được tổ chức cuộc họp với các ICEC. Chủ tịch Niu Shaoyao và điều hành Chủ tịch Wang Yiming đã được đặt ra cho hình ảnh với Tổng thống của ICEC PS Deodhas.

  

[bảng kê nội dung có liên quan]

    Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
    Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh